נערות אוליגרך | эскорт в израиле | אוליגרך ליווי | הזמנת נערות ליווי | הזמנת נערות ליווי | הזמנת נערות ליווי | escort in tel aviv


Замена масла в коробке передач ВАЗ 2113, 2114, 2115

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Замену масла в коробке передач на ВАЗ 2113, 2114, 2115 необходимо заменить через 75000 км пробега или после 5 лет эксплуатации. Дополнительно нам потребуется широкая емкость для слива масла объемом 4 литра и воронка. Проводить работы удобнее на смотровой яме или эстакаде. Чтобы масло быстрее и полностью вытекло вместе с изношенными частицами лучше его менять на разогретом двигателе пока оно горячее после поездки.
-Под сливное отверстие картера коробки передач устанавливаем подготовленную емкость.
-При замене масла в коробке передач на ВАЗ 2113, 2114, 2115 с помощью ключа на 17 отвернем пробку сливного отверстия.
-Сливаем масло и ждем полного слива масла из коробки передач.
-Закручиваем пробку сливного отверстия на место.
-Вынимаем указатель уровня масла, протираем его.
-Через отверстие указателя с помощью воронки заливаем трансмиссионное масло. Для удобства на воронку можно надеть шланг – удлинитель носика. Вливаем в коробку передач 3,3 литра масла. Контролируем уровень масла в коробке по указателю – щупу. Уровень масла должен находиться между метками MIN и MAX.
-По окончанию работы вставляем указатель уровня масла на место.
Мы провели замену масла в коробке передач на ВАЗ 2113, 2114, 2115.


Leave a Reply

Это не спам.
сделано dimoning.ru

Пользовательский поиск
postPR.ru - социальная сеть для веб-мастеров